موسس و مدیر عامل شرکت ویدا – مدیر و مدرس سایت یونیتی کده – برنامه نویس یونیتی – گرافیست 3 بعدی – عکاس فتوگرامتری