4 سال تجربه در زمینه بازی سازی با انجین یونیتی

موئسس و مدیر استدیو بازی سازی BZX

مدیر پروژه بازی صفر درجه